Balansaccountancy

Ga naar de inhoud

Voor Stamrecht B.V.´s bieden wij het volgende dienstenpakket aan:
  • Introductiegesprek waarin onder meer ingegaan wordt op de verplichtingen waaraan uit hoofde van fiscale wetgeving en vennootschapsrecht moet worden voldaan
  • Het verzorgen van de financiele administratie en jaarrekening (inclusief samenstellingsverklaring) van de Stamrecht B.V.
  • Het opstellen van de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten behoeve van het vaststellen van de jaarrekening
  • Het verzorgen van de deponeringsstukken t.b.v. de Kamer van Koophandel
  • Het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
  • Alvorens wij de jaarrekening over het eerste boekjaar van de vennootschap afronden plannen wij een gesprek waarin wij de jaarrekening in detail toelichten. In de volgende jaren wordt een schriftelijke toelichting bij de jaarrekening verstrekt

Voor deze werkzaamheden rekenen wij jaarlijks de volgende tarieven (excl BTW):
  • Stamrecht B.V.´s waarvan het gehele beleggingstegoed op een deposito of spaarrekening is gezet   €  395
  • Stamrecht B.V.´s waarin belegd wordt in effecten:
   • bij 0 tot en met 20 beleggingstransacties per jaar                                                                                        €  450
   • bij 21 tot en met 40 beleggingstransacties per jaar                                                                                      €  495
   • bij 41 tot en met 60 beleggingstransacties per jaar                                                                                      €  550

Bovenvermelde tarieven gelden alleen voor “ zuivere” Stamrecht B.V.’s.
Voor B.V.’s waarin tevens een onderneming wordt gedreven kunnen wij desgewenst een offerte op maat maken.

Desgewenst kan de dienstverlening worden uitgebreid met:
  • Het verzorgen van de salarisadministratie en aangiften loonbelasting
  • (voor ingegane stamrechtuitkeringen)
  • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting (particulier)
Terug naar de inhoud