Balansaccountancy

Ga naar de inhoud

Bij het opstarten van een onderneming komen vele complexe zaken kijken
De starter krijgt te maken met o.a. de keuze van de rechtsvorm, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst. Ook krijgt de starter te maken met praktische zaken als factuurvereisten, opzetten van de administratie en dergelijke. Balans Accountancy & Administratie is een goede partner om u daarin te begeleiden, waarbij rekening gehouden wordt met balans vinden en verantwoorde groei.

Balans vinden
Een startende ondernemer gaat vaak enthousiast aan de slag om zijn product of dienst aan de man te brengen, maar besteedt dan onvoldoende aandacht aan administratieve en andere van belang zijnde zaken. Ook gebeurt het nogal eens dat het uitgavenpatroon van de ondernemer niet in balans is met de inkomsten of dat zijn plannen financieel niet haalbaar zijn.
Om de onderneming tot een succes te maken zal de ondernemer een balans moeten vinden in:
  • Aandacht besteden aan alle zaken die bij het ondernemen een rol spelen
  • Het inkomsten- en uitgavenpatroon
  • De (groei-)strategie en financiële positie

Verantwoorde groei
Hopelijk bereikt de ondernemer het succes wat hij bij zijn start voor ogen had. In een enkel geval is het succes groter dan vooraf verwacht en groeit de onderneming zo snel dat de ondernemer niet in staat is zijn organisatie te beheersen, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot het faillissement van de onderneming. De ondernemer dient voor zichzelf kritisch na te denken of een dergelijke snelle groei wel wenselijk is of dat een scenario van “beheerste groei”wellicht op de lange termijn rendabeler is (en indien nodig maatregelen te nemen om zijn snel groeiende organisatie te beheersen).
Terug naar de inhoud