Balansaccountancy

Ga naar de inhoud
Als bestuurder van een stichting of vereniging legt u periodiek verantwoording af over de financiën. Subsidieverstrekkers, donateurs, leden en ook de Belastingdienst hebben behoefte aan informatie. Balans Accountancy & Administratie heeft veel ervaring met stichtingen en verenigingen: op financieel, fiscaal en bestuurlijk niveau.

Balans Accountancy & Administratie verricht een grote diversiteit van werkzaamheden voor stichtingen en verenigingen. Hierbij valt te denken aan:
     
    • Het samenstellen van de jaarrekening die voldoet aan uw specifieke informatiebehoefte en aan de wettelijke eisen
    • Het verzorgen van (financiële) verantwoordingen ten behoeve van subsidieverstrekkers
    • Het verzorgen van de financiële administratie en aangiften omzetbelasting
    • Het verzorgen van de salarisadministratie

Veelal hebben verenigingen en stichtingen ook een beoordelingsverklaring of controleverklaring bij de jaarrekening of andere financiële verantwoordingen nodig omdat de subsidieverstrekker dit voorschrijft. Balans Accountancy & Administratie heeft een grote expertise opgebouwd bij het verstrekken van deze verklaringen.
Terug naar de inhoud