Home - Balansaccountancy

Ga naar de inhoud
Welkom
bij Balans accountancy & administratie

Balans Accountancy & Administratie is een jonge en flexibele organisatie gespecialiseerd in dienstverlening op administratief en financieel gebied ten behoeve van ondernemers binnen het MKB.
Uitgangspunt bij onze dienstverlening is persoonlijke aandacht en het snel voldoen aan de eisen en wensen van onze klant met een kwalitatief goed product tegen een scherp tarief.


Persoonlijke Aandacht
Balans Accountancy & Administratie is een klein accountantskantoor waardoor wij ons persoonlijk kunnen inzetten voor de ondernemer. De ondernemer heeft te maken met één aanspreekpunt die van alles wat de ondernemer aangaat op de hoogte is. Door regelmatig persoonlijk contact kunnen wij een goed klankbord zijn voor de ondernemer.


Dienstverlening op maat
Balans Accountancy & Administratie verricht diensten op het gebied van accountancy en administratie in brede zin. Iedere ondernemer is anders; daarom verkoopt Balans Accountancy & Administratie geen standaardproducten maar stemt haar dienstverlening af op de individuele behoeften van de ondernemer.Flexibiliteit
Balans Accountancy & Administratie is ook buiten reguliere kantoortijden bereikbaar voor de ondernermer.


Kritische Adviseur
“Meepraters” heeft de ondernemer genoeg in zijn omgeving. Wat de ondernemer naar onze mening nodig heeft is een klankbord die kritisch meedenkt. Door onze kennis en ervaring en het persoonlijke contact met de ondernemer kunnen wij een kritisch adviseur zijn met betrekking tot alle financiële aspecten van de onderneming.


Heldere Afspraken
"Accountants zijn duur en leveren niet hetgeen de ondernemer verwacht", is een veel gehoorde klacht over accountants. Wij zullen samen met de ondernemer inventariseren wat zijn behoeften zijn en vooraf heldere afspraken maken omtrent de dienstverlening en de prijs. Mocht er iets niet naar tevredenheid verlopen dan wordt dit direct opgelost.


Kwaliteit
Doordat de dienstverlening door ons persoonlijk wordt uitgevoerd, kunnen wij instaan voor de kwaliteit van het afgeleverde product. In de vele jaren die wij reeds als register-accountant werkzaam zijn, hebben wij zeer veel klanten bediend, in veel verschillende branches. Hierbij hebben wij ervaring opgedaan op tal van onderwerpen. Mocht zich een situatie voordoen waar wij naar onze mening onvoldoende kennis in huis hebben dan zullen wij een specialist inschakelen om te waarborgen dat de ondernemer de beste mogelijke dienstverlening krijgt. Wij beschikken over een netwerk van specialisten op allerlei aangrenzende vakgebieden.

Wij zijn als registeraccountant ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De titel registeraccountant is een titel die alleen gevoerd mag worden door mensen die de (universitaire) opleiding tot registeraccountant gevolgd hebben en die zich jaarlijks blijven scholen op dit vakgebied. De ondernemer heeft hierdoor te maken met een goed geschoolde accountant die voortdurend op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen.
Terug naar de inhoud