Disclaimer - Balansaccountancy

Ga naar de inhoud

Disclaimer
Deze website is te goeder trouw gemaakt, doch biedt geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. Balans Accountancy & Administratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft.Balans Accountancy & Administratie kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

Terug naar de inhoud